تو . . .

تو ظریفی


مثل گل‌دوزی یک دختر عاشق


که دل‌انگیزترین گل‌ها را


روی روبالشی عاشق خود می‌دوزد .


با تو بودن خوب‌ست


تو چراغی، من شب


که به نور تو کتاب دل تو


و کتاب دل خود را که خطوط تن تست


خوش خوشک می‌خوانم


تو درختی، من آب


من کنار تو آواز بهاران را، می‌خندم و می‌خوانم


می‌گریم و می‌خوانم .


با تو بودن خوبست


تو قشنگی


مثل تو، مثل خودت


مثل وقتی که سخن می‌گویی


مثل هروقت که برمی‌گردی از کوچه به خانه


مثل تصویر درختی در آب


روی کاشانه، در چشمان منتظرم می‌رویی ..

 

منوچهر آتشی

/ 0 نظر / 13 بازدید