با تو باشم طعم غم هایم چه فرقی می کند؟

من سزاوارم به نفرین، هر چه می خواهی بگو

از تو نفرین است شیرین، هر چه می خوای بگوخسته ای و هیچ کس گوشش بدهکار تو نیست

گوش من با توست، بنشین! هر چه می خواهی بگوآینه همراز خوبی نیست، پنهانی بخند

دور از چشم سخن چین هر چه می خواهی بگوبا تو باشم طعم غم هایم چه فرقی می کند؟

حرف های تلخ و شیرین هر چه می خواهی بگودین و دنیا را به شوق حرف هایت باختم

حال با این قلب بی دین هر چه می خواهی بگو!

 

 

 

على مردانى

/ 0 نظر / 13 بازدید