بعد از تو

تو را از دست دادم ، آی آدم‌های بعد از تو !

چه کوچک می‌نماید پیش تو غم‌های بعد از تو

 

تو را از دست دادم ، تو چه خواهی کرد بعد از من ؟

چه خواهم کرد بی تو با چه خواهم‌های بعد از تو ؟

 

تو را از دست ... ؛ دادم از همین زخم است ، می‌بینی ؟

دهانش را نمی‌بندند مرهم‌های بعد از تو

 

« تو را از یاد خواهم برد کم‌کم » بارها گفتم

به خود کی می‌رسم اما به کم‌کم‌های بعد از تو ؟

 

بیا ، برگرد ، با هم گاه... با هم راه... با هم... ، آه !

مرا دور از تو خواهد کـُشت « با هم » های بعد از تو

 

مژگان عباسلو

/ 0 نظر / 14 بازدید