سیب دزد

یک روز  از بهشتت دزدیده ایم یک سیب

عمری است در زمین ات هستیم تحت تعقیب

 

خوردیم در زمین ات این خاک تازه تاسیس

از پشت سر به شیطان ، از رو به رو به ابلیس

 

از سکر نامت ای دوست با آن که مست بودیم

ما را ببخش یک عمر شیطان پرست بودیم

 

حالا در این جهنم این سرزمین مرده

تاوان آن گناه و آن سیب کرم خورده

 

باید میان این خاک ، در کوه و دشت و جنگل

عمری ثواب کرد و برگشت جای اول   ... !

 

سعید بیابانکی

/ 0 نظر / 12 بازدید