تقدیم به همه پدران ، خصوصا پدران آسمانی

تو دیدی در جهان هردم مرارت

نکردی لحظه ای اما شکایت

ندیدم من یکی از تو بنالد

نه از دستت نه حتی از زبانت

به دنیا دل نبستی ساده زیستی

که بخشیدی به تنگی با سخاوت

تو کوچ کردی و رفتی بی تمنا

که نالیدیم و نالید آشنایت

وداعت را چطور باور کنم من

تو بودی مظهری از استقامت

پدر ای کاش مرا هم برده بودی

که قبرم را نهند در پیش پایتحبیب الله نبی اللهی

/ 2 نظر / 11 بازدید
Mιѕѕ ωєв

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…

آوای امواج

مهدی جان مطالبت واقعا زیباست [گل]