دختر دهاتی

دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود ؟

آیا زنی غریبه در این کوچه‌ها نبود ؟؟

 

آن دختری که چند شب پیش دیده‌اید؟

دمپایی‌اش -تو را به خدا- تا به تا نبود ؟

 

یک چادر سیاه ِ کشی روی سر نداشت ؟

سر به هوا و ساده و بی‌دست و پا نبود ؟

 

یک هفته پیش گم شده آقا ! و من چقدر ،

گشتم ولی نشانی از او هیچ‌جا نبود   ...

 

زنبیل داشت ، در صف نان ایستاده‌ بود

یک مشت پول خُرد… نه آقا ! گدا نبود !

 

یک خرده گیج بود ولی نه… فرار نه…

اصلن به فکر حادثه و ماجرا نبود

 

عکسش ؟ درست شکل خودم بود… مثل من

هم اسم من و لحظه‌ای از من جدا نبود

 

یک دختر دهاتی و تنها… که لهجه‌اش

شیرین و ساده بود… ولی مثل ما نبود

 

آقا ! مرا دقیق ببین ! این نگاه خیس…

یا این قیافه در نظرت آشنا نبود ؟...

 

دیشب صدای گریه‌ی یک زن شبیه من

در پشت در مزاحم خواب شما نبود ؟...

 

 

پانته آ صفایی بروجنی

/ 0 نظر / 12 بازدید