تقدیم به همه پدران ، خصوصا پدران آسمانی

من از جنوب چشمه عطش
من از جنوب ماسه مار
من از جنوب جنگل دکل
من از جنوب باغ ساکت خلیج
من از جنوب جنگل بزرگ آفتاب آمدم
من از جنوب تشنه زی شمال آب
آمدم

کنون بیا مراببین پدر
بیا مرا ببین کنار جنگل بلند آب
چگونه تشنه مانده ام
چگونه رخ فشرده ام به ساقه های دیرتاب نور
در اشتیاق ذره ای عطش

پدر بیا!‌ ببین
چگونه من سوی سراب آمدم منوچهر آتشی

/ 0 نظر / 12 بازدید