دلم مشکن

مرا که این همه دل خسته ام دلم مشکن

ببین به گریه آهسته ام ، دلم مشکن

تو دلنوازترین فرد روزگارانی

فزون تر از همه بشکسته ام دلم مشکن

شنیده ام که مرام تو دل شکستن نیست  

به یک نگاه تو دل بسته ام دلم مشکن

/ 0 نظر / 11 بازدید