نام تو

...نام تو چیست؟

لبخند کودکی است

 که با حالتی نجیب

لب باز میکند که بگوید:

  ... سیب...

 لبخند در تلفظ نامت ضروری است!

من بی نام تو حتی یک لحظه احتمال ندارم

من از تو ناگزیرم

من بی نام ناگزیرتو میمیرم !

 

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 42 بازدید