یک روز

هر کس بشود عاشق، داغی به جگر دارد
این ماهیت عشق است، دردی هم اگر دارد

این ماهیت عشق است، فکرم شده چشمانت؟!
دست از سر من ای کاش، چشمان تو بردارد

در پیچ و خم موهات، صد جاده ی چالوس است
این پیچ و خم زیبا، این راه خطر دارد

فالی زدم این آمد: "گفتم غم تو دارم..."
از قصه ی ما حافظ، عمری ست خبر دارد

هر روز دعا کردم، تا قسمت هم باشیم
یک روز دعای من... یک روز اثر دارد...احسان نصری

/ 1 نظر / 13 بازدید
کوله پشتی

عالی بود بیت اخر کارو خراب کرد