دختران خانواده‌های خوب

دختران خانواده‌های خوب بادبادک هوا نمی‌کنند .


بادبادک‌ها رنگی‌اند،


رنگ‌ها شادند،


و شادی هوس‌انگیز .


بادبادک‌ها کاغذی‌اند ،


پاره می‌شوند ؛


پس بادبادک‌ها پاکدامنی نمی‌دانند.


بادبادک‌ها به نخی نازک بندند ؛


نخ‌ها دل به باد می‌دهند ؛


و بادها بادبادک‌ها را از راه به در می‌کنند.


بادبادک‌ها سر به هوا به پرواز در می‌آیند.


و گلاویز می‌شوند با ابرهای دل سیاه


و تسلیم می‌شوند در آغوش‌شان .


برای همین است که


دختران خانواده‌های خوب هیچ‌گاه بادبادک هوا نمی‌کنند !


 

راتی ساکسانا

/ 0 نظر / 11 بازدید