تقدیم به همه پدران ، خصوصا پدران آسمانی

پدر بر بال یاران خانه داری
عظیم وپرشکوه و بردباری

همه فخرم همین هستو همین بس
که نامت بر زبانم جمله جاری

تو ناجییه همه ی در دمندان
اسیرانو فقیران ، مستمندان؛

همه گِرها بدستت وا بگردد
تو دانایی، مثال کاردانان

پدر سایت بماند بر سر من
دعای خیر تو بالا سر من

کلام نافذت هردم به هر دم
طنینش پر شود دور و بر من ...

/ 2 نظر / 27 بازدید
خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]

Mιѕѕ ωєв

سلاااام وب جدید مبارک :D با تبادل لینک موافقین؟