از اوج افتادم افتادم و این اقبال من بود

از اوج افتادم افتادم و این اقبال من بود

باری که از دوشم گرفتی بال من بودراحت پی این رفت و آسان سهم آن شد

چشمی که می گفتی فقط دنبال من بودحالا که برای دیگران چتری بزرگ است

دستی که دور شانه هایم شال من بودای دیگران دلخوش به این دولت نباشید

تختی که بر انید اول مال من بودعید و عزای من به دست دیگران است

رفتی و این هم عیدی امسال من بود

 

 

 

علیرضا بدیع

/ 0 نظر / 11 بازدید