قصه تو

کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت ؟

که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت

به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه

هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت

هنوز دوست نمی دارمت مگر به تمامی

که عشق را همه جان دادن است اوج و نهایت !

/ 0 نظر / 12 بازدید