هفت بند عشق

در فغان آرید نای هفت بند عشق را

تا بخوانیم شعر زیبا و بلند عشق را

 

زرد کوه درد سنگین است روی شانه ام

بر کدامین دوش بگذارم سهند عشق را

 

مجمر جان مرا از داغ ها لبریز کن

تا به رقصی گرم وادارم سپند عشق را

 

می پسندد قامتم را در لباس زخم ها

می پسندم خاطر زیبا پسند عشق را

 

هفت بند جان من دارد هوای سوختن

در فغان آرید نای هفت بند عشق را

 

سعید بیابانکی 

/ 0 نظر / 12 بازدید